"Касымалы Жантөшев "Каныбек"" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
(Created page with "''Касымалы Жантөшев. Тандалган чыгармалар. 1 том. Каныбек (роман). "Кыргызстан" басмасы. Фрунзе - 1972. -...")
 
 
Эшек сайда заңкылдаса, баткак берер жазаңды. (168-б.)
 
Кайнатып жаткан тузду көрүү,бойго жеткен кара далы кызды көрүү деген чоң иш. (210-б.)
 
Бордуда арча турсун терек жок, терек турсун терип жагаар тезек жок. Отундууң отун арт, отуну жогуң катын арт. (218-б.)
 
Мына, окубаган кишинин сокурлугунан өнөрдүн алды окуу экен го деп ойлоп койдум, балам! Жалгыз окуу гана эмес, эр жигитке өнөрдүн бардыгы керек экен. Жаш чагыңда өнөрдү үйрөнүп алсаң, карыганда кор болбойт экенсиң. Сен азыр жашсың, бардык өнөрдү үйрөнүүгө тырыш, балам! Ушак айтып, ууру кылуудан, акты кара деп, караны ак деп жала жабуудан, бирөөгө жамандык кылуудан, адамдын акысын жештен намыс кыл, асты өнөр үйрөнүүдөн намыс кылба, балам. Менин өнөрүм Жумадан үйрөнгөн комуз. Кой кайтарып журүп черткенимде, миң-сан элге арыз-арманымды, акыл-насаат сөзүмдү айтып жаткандай болом! (220-б.)
 
Чиркин өнөр кандай сонун!.. Бирок өнөрүм бар деп жубанбагыла, ошол өнөрүңөрдү бирөөгө түшүндүрө билгиле. Баланчанын өнөрү бар экен деп кубанбагыла, ошол өнөрдү түшүнө билгиле, сырдуу түйүнүн чече билгиле. Бардык касиет ушунда, балдар!..
 
Өнөрдүн дагы эчен түрү бар, түрүнө жараша сүрү бар, сүрүнө жараша мааниси бар. Кеп ошол маанисин билүүдө. (240-б.)
39

edits

Навигация менюсу