"Касымалы Жантөшев "Каныбек"" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
 
 
Жанга өлчөп ат минбеген, жалгыз башка өлчөп, кийим кийбеген жигиттин колунан эмне келет дейсиң... (371-б.)
 
Жакшы аял, жакшы кыз – эр азаматтын учуууга канаты да, конууга куйругу... Эр азаматтын белиндеги бедери да, аскар тоодой медери. (426-б.)
 
Ташка салып айдаса тулпардан тук кетилмек, саяпкери жарашса тулпарга туяк жетилмек.
 
Жоордун жайын жакыр билет, жокчулуктун жайын бакыр билет. (433-б.)
 
Жаштын тилеги – жибектин түйүнү... (472-б.)
 
Жамандан жакшы туулса, сүйлөшүүгө теңи табылбайт, жакшыдан жаман туулса, өпкө чапсаң да эми табылбайт. (500-б.)
 
Таңкы куйруктан азыркы өпкө. (501-б.)
 
Билгенге бата аяк, билбегенге ант аяк. (519-б.)
 
Ачыгынына бүгүн тогуз күн болду. Бул кымыздын ичинде: чейрек күчала, бир жарым аккодол, беш кашык аюунун майы, көк деген мөңгү чөбүнүн беш жалбырагы, козукулактын бир кашык суусу, алгы деген чөптүн жарым кашык талканы, чыны карагаттын эки жарым кашык маңызы, жети кашык бал, үч тамчы ак кажырдын өтү бар. “Тогуздун башы кошулган чарбасын дары” деген ушул, балам. (525-б.)
39

edits

Навигация менюсу