Кирүү

 
Эсеп жазууңуз жокпу? Wikiquote кошулуңуз
"https://ky.wikiquote.org/wiki/Атайын:UserLogin" булагынан алынды