Бальтасар Грасиан

Wikiquote дан
Навигацияга өтүү Издөөгө өтүү
Бальтасар Грасиан

Бальтасар ГРАСИАН (1601-1658), испан жазуучусу

A[оңдоо]

 • Адам өмүрү пендечилик жорук-жосундар менен кармашып жүрүп өтөт.
 • Акчаңдан күйсөң да, товардын сапатынан күйбө.
 • Азчылыкка келгенде акылдуубуз, көпчүлүккө келгенде оомабыз.
 • Аянтта айкырып аткан адамдын акылдуу же акылсыз экени арсар. Анткени ал аянттагы аңкоолордун акылы менен өзүнүн жүрөгүндө макул болбосо да, баарыбир элдин атынан айкырат.

Б[оңдоо]

 • Бир арстанды көргөнүң, баарын көргөнүң; бир койду көргөнүң, баарын көргөнүң. А бир адамды көргөнүң, бир эле адам, бирок анын да заадисин көрбөйсүң.

Д[оңдоо]

 • Достордон айрылгың келбесе, алардын чоң ийгиликке жеткенин тилей көрбө.

Ж[оңдоо]

 • Жайнаган кирешени жалгыз чыгаша алып келет.
 • Жомоктогудай жашоого жеткениң - жашооңдун бүткөнү.

И[оңдоо]

 • Илимге ашкере башын сайган адамдар оңой алданышат, себеби, андайлар турмуштагы эң жөнөкөй, эң зарыл нерселерден алыс.
 • Ишиң илгерилебегени - өзүңдүн эле макоолугуңдан.

К[оңдоо]

 • Калпычынын алдында эки кыйынчылык бар. Биринчиси: ага эчким ишенбейт. Экинчиси: өзү да эчкимге ишенбейт.
 • Ким жытчыл болсо, былыктын баары ошондо.
 • Ким келесоону ажыратпаса, ал келесоо. А келесоонун келесоо экенин билип туруп жанында жүргөн андан бетер.
 • Келесоо көрүнгөндөрдүн баары келесоо, соо көрүнгөндөрдүн да жарымы келесоо.

С[оңдоо]

 • Сага ишенбегендей түр менен караган киши карандай калпычы.
 • Сага эч качан каршы сүйлөбөгөн кишини мактаба, демек ал сени эмес, өзүн жакшы көргөн үчүн дудук болуп жүрөт.
 • Сенин көзүңчө бирөөгө "жок" деген адамдан бирнерсе суранба, демек, ал экинчи тилемчиге да оңой шылтоо табат.
 • Сууга чөгүп бараткан адамдан абайла. Куткарганы кол берсең, сени кошо тартып кетет.

Т[оңдоо]

 • Товарыңды ким жамандаса, сатып алчу кардар ошол.

Ч[оңдоо]

 • Чычканга кебек алдырбаган сараң карышкырга келгенде алдырат.

Ө[оңдоо]

 • Өкүмдарың мойнуңа жүк артарда айкөл көрүнүп, агынан жарылып сүйлөйт.

Э[оңдоо]

 • Эки жээкте туруп алып бирин-бири "акмак" дегендин баары акмак.
 • Эң коркунучтуу душман эски достордон чыгат.
 • Эс-акылы жок үчүн көпчүлүгү эс-акылын жоготпой жүрөт.
 • Эх, десең… кептин баары, келатканыңды алдыңда жамырагандар көрүп, кубанганында эмес, чыгып баратканыңды көрүп, өкүнүп калганында.

Булак[оңдоо]

 • Олжобай Шакир. "Күмүш сырга", Бишкек – 2007.