Достоевский, Фёдор Михайлович

Wikiquote дан
Jump to navigation Jump to search
Фёдор Достоевский
  • Дүйнөнү сулуулук сактайт.
  • Фактыны баса отуруп иштөө - бул илим.