Достоевский, Фёдор Михайлович

Wikiquote дан
  • Дүйнөнү сулуулук сактайт.
  • Фактыны баса отуруп иштөө - бул илим.