Захиреддин Мухаммед Бабур

Wikiquote дан
  • Жек көрүнүп жашаганча даңкталып,

Жер жазданып жаткан жакшы баркталып.