Казак

Wikiquote дан
  • Заманына жараша адамы.
Адамга жарашат тагдыр!