Казак

Wikiquote дан
  • Заманына жараша адамы.

Адамга жарашат тагдыр!