Кытай

Wikiquote дан
  • Бир адам казган кудуктан,

Миң адам суу ичет.