Орус

Wikiquote дан
  • Эрте ойгонгон куш оозун сүртөт,

Кеч ойгонгон куш көзүн сүртөт.