Тажик

Wikiquote дан
  • Атанын уулу болуш — урмат,
Элдин уулу болуш — баарынан кымбат.