Тажик

Wikiquote дан
  • Атанын уулу болуш - урмат,

Элдин уулу болуш - баарынан кымбат.